ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหยง

SAHA YONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003710
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/12/2500 พ.ศ. (66 ปี 4 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
6/12/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 194 ซอยพระยาภิรมย์ ถนนทรงวาด 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว