บริษัท อัล-อันบารี่ จำกัด

AL-ANBARI COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท อัล-อันบารี่ จำกัด (ID: 0105545126863) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 29/11/2545 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 21/12 ซอยสุขุมวิท 5 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง มีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105545126863
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
29/11/2545 พ.ศ.
(21 ปี 7 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
29/11/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง

บริษัทที่คล้ายคลึง