บริษัท โคลเวอร์ อินดี้ จำกัด

CLOVER INDY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556115612
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/7/2556 พ.ศ. (10 ปี 10 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/7/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 25/1 ซอยอนันต์สุขสันต์รุ่นที่ 12 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง