บริษัท เบสท์ เวิร์ล ทราเวล จำกัด

BEST WORLD TRAVEL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556113083
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/7/2556 พ.ศ. (10 ปี 10 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
16/7/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 46/5 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง