บริษัท ทีมเซเว่น จำกัด

TEAM SEVEN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556114365
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/7/2556 พ.ศ. (10 ปี 10 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
17/7/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 506/107 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง