บริษัท เจเอส มานา จำกัด

JS MANA COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556114233
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/7/2556 พ.ศ. (10 ปี 10 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
17/7/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1406 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง