บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ซีเนอร์จี จำกัด

EDUCATION ZYNERGY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556115400
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/7/2556 พ.ศ. (10 ปี 10 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
18/7/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 22/143 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านมัณฑนา ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง