บริษัท ไอเดียส์ อิน แอ็คชั่น จำกัด

IDEAS IN ACTION COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556115086
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/7/2556 พ.ศ. (10 ปี 10 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
18/7/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 59/86 ซอยบางแวก 81 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง