บริษัท พี แอนด์ เค แทรเวล ดีไซน์ จำกัด

P & K TRAVEL DESIGN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556115035
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/7/2556 พ.ศ. (10 ปี 10 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
18/7/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1009/6 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง