บริษัท เอ็มเอสเอ เทรดดิ้ง จำกัด

MSA TRADING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545031820
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/3/2545 พ.ศ. (22 ปี 2 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
21/3/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 286/1 อาคารสีลมวิลเลจเทรดเซ็นเตอร์ โซนดี ห้องดี 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ