บริษัท อัศดร คอนสตรัคชั่น จำกัด

ASSADOL CONSTRUCTION CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542045862
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/6/2542 พ.ศ. (24 ปี 11 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
30/6/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 79/37 หมู่ที่ 6 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค