ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสท์เวสท์เทรดิ้งแอนด์เอเย่นซีส์

EAST WEST TRADING AND AGENCIES LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000050
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/1/2502 พ.ศ. (65 ปี 3 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
7/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 35/2 ซอยเย็นอากาศ 3 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค