ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู่ฮะเชียงเทรดดิ้ง

YU HAH CHIANG TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004272
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 9 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
9/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 580-582 ตรอกอิศรานุภาพ ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค