ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยาสิงห์ฟ้า

SINHUA DISPENSARY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501001966
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/4/2501 พ.ศ. (66 ปี 1 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
22/4/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 254 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค