ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรศักดิ์สโตร์

SURASAK STORE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003063
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 10 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
3/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 292/3 ถนนพระราม 1 ปทุมวันสแควร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค