ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้งฮวด

SENG HUAD LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004221
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 7 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
5/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,800,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 769-771 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค