ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียมซิ่นฮวด

CHIM SIN HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004701
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
23/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 22-24 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค