ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีชัยวัฒนา

SRICHAI WATANA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502000556
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/1/2502 พ.ศ. (65 ปี 4 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
28/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1-2 ตรอกสี่แยกวัดดวงแข ถนนเจริญเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค