บริษัท ซาร่า แฟชั่น จำกัด

SARA FASHION CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105533044832
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/4/2533 พ.ศ. (34 ปี 1 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
19/4/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 29/4 หมู่ที่ 11 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า