บริษัท วิชชั่น แอพพาเรล จำกัด

VISION APPRAL CO., LTD.

บริษัท บริษัท วิชชั่น แอพพาเรล จำกัด (ID: 0105532087635) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/9/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 126/127 ซอยหลังศาล ถนนกำนันแม้น แขวงบางขุนเทียน* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105532087635
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/9/2532 พ.ศ.
(34 ปี 10 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
18/9/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง