บริษัท ฟอลคอน เรียล เอสเตท (ไทยแลนด์) จำกัด

FALCON REAL ESTATE (THAILAND) CO. LTD.

บริษัท บริษัท ฟอลคอน เรียล เอสเตท (ไทยแลนด์) จำกัด (ID: 0105532092698) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 29/9/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 9/11-12 ถนนธนิยะ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105532092698
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
29/9/2532 พ.ศ.
(34 ปี 9 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
29/9/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง