บริษัท ซุปเปอร์เซนต์ จำกัด

SUPERSENT CO., LTD.

บริษัท บริษัท ซุปเปอร์เซนต์ จำกัด (ID: 0105532086256) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/9/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 104 หมู่ที่ 10 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105532086256
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/9/2532 พ.ศ.
(34 ปี 10 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
13/9/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง