บริษัท มาริส เทรด จำกัด

MARIS TRADE CO., LTD.

บริษัท บริษัท มาริส เทรด จำกัด (ID: 0105532090130) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/9/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 47/5 ซอยพระเจน ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 600,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105532090130
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/9/2532 พ.ศ.
(34 ปี 10 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
22/9/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
600,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง