บริษัท แม็กม่า เซอร์วิส จำกัด

MAXMAR SERVICE CO., LTD.

บริษัท บริษัท แม็กม่า เซอร์วิส จำกัด (ID: 0105532093716) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/10/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 18/32-34 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105532093716
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/10/2532 พ.ศ.
(34 ปี 9 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/10/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง