บริษัท รุ่งอรุณแฟชั่น จำกัด

RUNG ARUN FASHION CO., LTD.

บริษัท บริษัท รุ่งอรุณแฟชั่น จำกัด (ID: 0105532091772) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/9/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 50/30 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105532091772
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/9/2532 พ.ศ.
(34 ปี 9 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
27/9/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง