บริษัท ควอลิตี้ แอพพาเรอลส์ จำกัด

บริษัท บริษัท ควอลิตี้ แอพพาเรอลส์ จำกัด (ID: 0105532085039) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/9/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 69/1 ซอย 17 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ แขวงจรเข้บัว* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105532085039
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/9/2532 พ.ศ.
(34 ปี 10 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
11/9/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง