บริษัท เดอะ บุ๊ทเชอร์ช็อพ จำกัด

THE BUTCHER SHOP CO., LTD.

บริษัท บริษัท เดอะ บุ๊ทเชอร์ช็อพ จำกัด (ID: 0105520008247) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 24/6/2520 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 9/2-3 ถนนธนิยะ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105520008247
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
24/6/2520 พ.ศ.
(47 ปี 27 วัน ที่แล้ว)
24/6/1977 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง