ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธนบุรีเนื้อสัตว์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102499002033
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/12/2499 พ.ศ. (67 ปี 4 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
22/12/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 125 ถนนสามัคคี แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์