ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ไหมไทย

WINNER MAITHAI LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ไหมไทย (ID: 0103534022946) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/8/2534 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 23/216 หมู่ที่ 13 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103534022946
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/8/2534 พ.ศ.
(32 ปี 11 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/8/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง