ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล่าคิ้งเซ้ง

LOW KING SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001542
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/8/2499 พ.ศ. (67 ปี 8 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
17/8/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 178 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า