ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.เอส.ฟู้ด โปรดั๊ก

U. S. FOOD PRODUCTS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529007268
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/3/2529 พ.ศ. (38 ปี 1 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
24/3/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 168/2 หมู่ที่ 3 แขวงบางแคเหนือ* เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว