ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานแอนด์ซันส์

SAMAN AND SONS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005469
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/10/2502 พ.ศ. (64 ปี 5 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
19/10/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 48/67 ซอยเอกมัย แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว