ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจประเสริฐ

COMMERCIAL PROGRESSIVE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจประเสริฐ (ID: 0103502002052) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/4/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 41/3 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502002052
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/4/2502 พ.ศ.
(65 ปี 3 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
16/4/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง