ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศทวีผล

NGEE SAI HUNG LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศทวีผล (ID: 0103502005744) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/11/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 821 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 750,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502005744
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/11/2502 พ.ศ.
(64 ปี 8 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
10/11/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
750,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง