ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิลกเทรดดิ้ง

DILOK TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502006139
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/12/2502 พ.ศ. (64 ปี 5 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
7/12/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 800 ถนนเยาวราช แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว