ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวไทยโปรดัคท์

NEW THAI PRODUCT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002966
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 9 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
17/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 503/3 ถนนเอกมัย แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว