ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวไทยโปรดัคท์

NEW THAI PRODUCT LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวไทยโปรดัคท์ (ID: 0103502002966) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/6/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 503/3 ถนนเอกมัย แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502002966
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/6/2502 พ.ศ.
(65 ปี 25 วัน ที่แล้ว)
17/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง