ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมกิจเจริญ

ROAM KIJ CHAROEN LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมกิจเจริญ (ID: 0103502005809) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/11/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 201/4 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502005809
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/11/2502 พ.ศ.
(64 ปี 7 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
13/11/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง