ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมกิจเจริญ

ROAM KIJ CHAROEN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005809
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/11/2502 พ.ศ. (64 ปี 5 เดือน ที่แล้ว)
13/11/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 201/4 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว