ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติศักดิ์ซัพพลาย

KIATTISAK SUPPLY LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103521024651
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/12/2521 พ.ศ. (45 ปี 6 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
7/12/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 479/443 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง* เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า