ห้างหุ้นส่วนจำกัด จูฮั่วล้ง

CHOO HUA LOON LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493001311
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/9/2493 พ.ศ. (73 ปี 7 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
13/9/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 307 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า