ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงเสรี

YONG SAE LEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494002044
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 8 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
24/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 602,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 293 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า