ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัง ฮง ฮวด

KANG HONG HUAT

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494000947
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/2/2494 พ.ศ. (73 ปี 2 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
12/2/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 108 ถนนพาดสาย แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า