ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ้มงี้เส็ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494002150
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 8 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
30/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 230 ถนนเยาวราช ซอยเลื่อนฤทธิ์สำเพ็ง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า