ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมเต็กเชียง

KIM TECK CHIANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494000726
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/1/2494 พ.ศ. (73 ปี 4 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
13/1/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 307 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า