ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเสื้อเชิ๊ต

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494002001
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 9 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
23/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 110,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 24-26 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า