ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเซ่งหมง

TANSING MONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493000072
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/1/2493 พ.ศ. (74 ปี 3 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
4/1/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 160,000 บาท
สถานภาพกิจการ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ที่ตั้ง 287 ถนนสำเพ็ง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า