ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยผ้าดีการทอ

THAI DEE WEAVING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103517024740
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/12/2517 พ.ศ. (49 ปี 4 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
26/12/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 264 หมู่ 13 ซอยวัดนาคนิมิตร ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ