ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงบูรพาการทอ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103518013768
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/8/2518 พ.ศ. (48 ปี 8 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
28/8/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 233 หมู่ที่ 2 ซอยวิจิตต์ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ