ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยพี่น้องการทอ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103518002618
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/2/2518 พ.ศ. (49 ปี 3 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
21/2/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 160,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 241 หมู่ที่ 13 ซอยอิ่มแสง ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ