ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงชัยการทอ

YONG CHAI WEAVING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103518006681
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/5/2518 พ.ศ. (49 ปี 11 วัน ที่แล้ว)
8/5/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1/3 ซอยบางมด ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ