ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเสถียรการทอ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103518013423
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/8/2518 พ.ศ. (48 ปี 8 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
22/8/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 234 หมูที่ 2 ซอยวิจิตต์ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ